top of page

Образование

Започва се с яслата или детската градина и се стига до гимназията - отговорността за образованието на децата е на нас, родителите. Затова и всеки избор е толкова труден и дълго премислян. Най-важното обаче, за да го усещаме като правилен, е да бъде максимално информиран. Затова се опитахме да дадем отговори на всички въпроси по пътя напред.

bottom of page