top of page
Children Arriving at School

ЧАСТНИ
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Във Велико Търново има много хора, които са възприели образованието на децата за своя мисия и в резултат на това са вложили много усилия, за да го развиват и прилагат по най-съвременните стандарти. Благодарение на труда им в града ни има както частни детски градини, така и училища за малки и големи.

аркус
gradina
azbuki
Junior
bottom of page